จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 79 รายการ

1. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

2. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

3. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

4. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >

5. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >

6. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >

7. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >

8. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >

9. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >

10. จารึกบ้านซับบาก อ่านต่อ >

11. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >

12. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >

13. จารึกบ้านเมย อ่านต่อ >

14. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >

15. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >

16. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

17. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 2 อ่านต่อ >

18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >

19. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >

20. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 5 อ่านต่อ >

21. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >

22. จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 อ่านต่อ >

23. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >

24. จารึกปราสาทหินพนมวัน 3 อ่านต่อ >

25. จารึกปราสาทหินพนมวัน 4 อ่านต่อ >

26. จารึกปราสาทหินพนมวัน 5 อ่านต่อ >

27. จารึกปราสาทหินพนมวัน 6 อ่านต่อ >

28. จารึกปราสาทหินพนมวัน 7 อ่านต่อ >

29. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 อ่านต่อ >

30. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >