จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 79 รายการ

1. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกทวลระลมทิม อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบ้านซับบาก อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกบ้านเมย อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาททามจาน อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๔ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170