จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 79 รายการ

1. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
2. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
3. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
4. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >
5. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >
6. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
7. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
8. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
9. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
10. จารึกบ้านซับบาก อ่านต่อ >
11. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
12. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
13. จารึกบ้านเมย อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 2 อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 5 อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพนมวัน 3 อ่านต่อ >
25. จารึกปราสาทหินพนมวัน 4 อ่านต่อ >
26. จารึกปราสาทหินพนมวัน 5 อ่านต่อ >
27. จารึกปราสาทหินพนมวัน 6 อ่านต่อ >
28. จารึกปราสาทหินพนมวัน 7 อ่านต่อ >
29. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 อ่านต่อ >
30. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170