จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 79 รายการ

1. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกสด๊กก๊อกธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกศรีจานาศะ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกภูเขียว อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกสุรินทร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเพนียด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวิภูติ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกทวลระลมทิม อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกสูงเนิน อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดตาพระยา อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170