เกี่ยวกับมรดกความทรงจำแห่งโลก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายชื่อเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

ไฟล์ pdf

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:07:58


เกี่ยวกับมรดกความทรงจำแห่งโลก

จำนวน 5 รายการ

รายชื่อเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:07:58

แผนงานความทรงจำแห่งโลก

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:46:52

เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:44:13

ศิลาจารึกวัดโพธิ์

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:44:42

แผนงานมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกกับประเทศไทย

นิสา | โพสต์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15:11:04