เกี่ยวกับมรดกความทรงจำแห่งโลก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายชื่อเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

ไฟล์ pdf

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:07:58


เกี่ยวกับมรดกความทรงจำแห่งโลก

จำนวน 6 รายการ

รายชื่อเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:07:58

แผนงานความทรงจำแห่งโลก

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:46:52

เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ ๕

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:44:13

ศิลาจารึกวัดโพธิ์

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:44:42

ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง

Admin | โพสต์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:42:50

ชื่อผู้ดูแลระบบ | โพสต์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10:45:22

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170