ติดต่อเรา

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ทีมงาน
นวพรรณ ภัทรมูล นักวิชาการ
นิสา เชยกลิ่น ผู้ช่วยนักวิชาการ
ประทีป ส่งเสริม นักคอมพิวเตอร์

Facebook : ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย

สำนักงาน : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

อีเมล : database@sac.or.th

โทร : 02-8809429