จารึกในประเทศเพื่อนบ้าน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมยะเจดีย์ หลักฐานสาคัญของประวัติศาสตร์พม่า

ไฟล์ pdf

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 15:36:16

จารึกในประเทศเพื่อนบ้าน

จำนวน 9 รายการ

จารึกมยะเจดีย์ หลักฐานสาคัญของประวัติศาสตร์พม่า

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 15:36:16

จารึกพนมพระวิหาร (กำปงชนัง)

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:15:00

จารึกวัดพระธาตุเพียงใจ ประเทศสหภาพพม่า

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:03:03

จารึกฐานสถูปศิลาหมายเลข 2 (บรูไน)

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:01:00

จารึกฐานสถูปศิลาหมายเลข 1 (บรูไน)

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:59:45

จารึกบนแผ่นศิลารูปดอกบัว

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:54:42