กลุ่มชุดข้อมูลจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

กลุ่มชุดข้อมูลจารึก

จำนวน 12 รายการ

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกฐานพระพุทธรูป

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกในช่วงพุทธศตวรรษต่างๆ

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกกษัตริย์ในสมัยอยุธยา

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกที่ใช้ศัพท์สัญลักษณ์แทนเลขศักราช

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกผู้ครองเมืองพะเยา

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกที่มีวงดวงชาตา

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกเยธมฺมา

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกกัลปนา

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกที่มีคำสาปแช่ง