ชุดข้อมูล (Dataset)

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ชุดข้อมูล (Dataset)

จำนวน 13 รายการ

  “ชุดข้อมูล (Dataset)” ในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ให้ความหมายว่า “การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)”

  ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยได้นำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลจารึกในฐานฯ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยการจัดกลุ่มชุดข้อมูล เช่น ชุดข้อมูลจารึกที่ฐานพระพุทธรูป ชุดข้อมูลจารึกที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุดข้อมูลจารึกที่พบในช่วงพุทธศตวรรษต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลเป็นรูปแบบเอ็กเซลไปใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ชุดข้อมูลจารึกที่ฐานพระพุทธรูป

ชุดข้อมูลจารึกที่แบ่งตามช่วงพุทธศตวรรษต่างๆ

ชุดข้อมูลจารึกที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ในสมัยอยุธยา

ชุดข้อมูลจารึกที่ใช้ศัพท์สัญลักษณ์แทนเลขศักราช

ชุดข้อมูลจารึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ครองเมืองพะเยา

ชุดข้อมูลจารึกที่มีวงดวงชาตา

ชุดข้อมูลจารึกคาถาเยธมฺมา

ชุดข้อมูลจารึกที่เกี่ยวข้องกับการกัลปนา

ชุดข้อมูลจารึกที่ปรากฏคำสาปแช่ง