กิจกรรมโครงการ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ อ.บางปะอิน และ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:30:32

กิจกรรมโครงการ

จำนวน 23 รายการ

รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ อ.บางปะอิน และ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:30:32

รายงานการสำรวจและถ่ายภาพจารึก วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16:42:38

รายงานการสำรวจและถ่ายภาพจารึก วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:11:28

รายงานการสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่ วัดอินทาราม เขตบางยี่เรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 18:19:26

รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16:12:51

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก จังหวัดแพร่ 10-13 มิถุนายน 2562

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:02