กิจกรรมโครงการ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16:12:51

กิจกรรมโครงการ

จำนวน 19 รายการ

รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16:12:51

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก จังหวัดแพร่ 10-13 มิถุนายน 2562

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:02

รายงานสรุป : การสำรวจ เก็บข้อมูล และถ่ายภาพจารึกที่จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:32:05

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึกที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28-31 ส.ค. 2561

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 15:02:46

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร และ อ.เมือง อ.รัตภูมิ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14:45:24

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11:27:15

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170