กิจกรรมโครงการ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายงานการทำดิจิไทซ์สำเนาจารึกของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ณ ศูนย์สันกฤตศึกษา

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 18:22:06

กิจกรรมโครงการ

จำนวน 26 รายการ

รายงานการทำดิจิไทซ์สำเนาจารึกของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ณ ศูนย์สันกฤตศึกษา

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 18:22:06

รายงานการสำรวจจารึก ทำทะเบียน และถ่ายภาพ ที่วัดหนังราชวรวิหาร และวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14:28:28

รายงานการสำรวจจารึก และถ่ายภาพจารึก ที่วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2565

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:20:43

รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ อ.บางปะอิน และ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 18:30:32

รายงานการสำรวจและถ่ายภาพจารึก วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16:42:38

รายงานการสำรวจและถ่ายภาพจารึก วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:11:28