บทความ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระธาตุแช่แห้ง : คำอ่านและปริวรรตรอบหลัง

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 16:08:18


บทความ

จำนวน 73 รายการ

จารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระธาตุแช่แห้ง : คำอ่านและปริวรรตรอบหลัง

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 16:08:18

ขบคำ เค้นความ ให้คักคึก กับจารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา : ย้อนอ่านการอภิปรายโต้ตอบระหว่าง ธวัช ปุณโณทก และ ล้อม เพ็งแก้ว ว่าด้วยวัน-เดือน-ปี ที่ปรากฏในจารึก

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:49:32

จารึกตำรายาวัดบวรนิเวศวิหาร

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 15:48:28

จารึกวัดจงกอ : หลักฐานใหม่เกี่ยวกับพระเจ้าชยวีรวรมัน

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09:59:35

จารึกแผ่นทองแดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09:33:00

คำอ่าน-ปริวรรตจารึกตำรายาวัดราชคฤห์วรวิหาร

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 17:37:35

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170