บทความ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เพลินทัศนากับจารึกและภาพจิตรกรรมตำราแมว ณ ตำหนักวาสุกรี (หอไตรวัดโพธิ์)

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 17:19:39


บทความ

จำนวน 76 รายการ

เพลินทัศนากับจารึกและภาพจิตรกรรมตำราแมว ณ ตำหนักวาสุกรี (หอไตรวัดโพธิ์)

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 17:19:39

ส่องจักรวาลกับไตรภูมิโลกสัณฐานที่เสาพระวิหารวัดสุทัศน์

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 19:22:18

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกิลาสโรค แผ่นที่ 4 กลากโอ่) : ข้อมูลเก็บตกจากจารึกในภาพถ่าย

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 19:03:11

คำอ่านจารึกที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์ น้องใหม่ในกลุ่มจารึกพระเจ้าจิตรเสน

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 02:29:53

Infographic-อโรคยาจารึก

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:00:48

จารึกฐานพระเจ้าหนัก วัดธงหลวง ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2023 หรือ พ.ศ.2083

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10:05:00