บทความ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเกตกับเกร็ดการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:44:36


บทความ

จำนวน 79 รายการ

จารึกวัดเกตกับเกร็ดการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:44:36

วันเดือนปีแบบจีนกับความเชื่อแบบไทยในจารึกการอนุรักษ์วัดประเสริฐสุทธาวาส

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08:57:33

กาลครั้งนี้มี ตำราดาว ดารดาษที่หอไตร (วัดโพธิ์)

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08:42:59

เพลินทัศนากับจารึกและภาพจิตรกรรมตำราแมว ณ ตำหนักวาสุกรี (หอไตรวัดโพธิ์)

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 17:19:39

ส่องจักรวาลกับไตรภูมิโลกสัณฐานที่เสาพระวิหารวัดสุทัศน์

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 19:22:18

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกิลาสโรค แผ่นที่ 4 กลากโอ่) : ข้อมูลเก็บตกจากจารึกในภาพถ่าย

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 19:03:11