บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศานติ ภักดีคำ. "ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ไฟล์ pdf

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 31,ฉบับที่ 11 (ก.ย. 2553) : 130-142


บรรณานุกรมจารึก

จำนวน 924 รายการ

"ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ศานติ ภักดีคำ. "ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 31,ฉบับที่ 11 (ก.ย. 2553) : 130-142

ป.บุนนาค. 'จารึกวัดโพธิ์' กับเรื่องลึกที่ไม่ลับ

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์. ปีที่ 55,ฉบับที่ 40 (27 มิ.ย.-3 ก.ค. 2551) : 38

ชาญคณิต อาวรณ์. 'ช่าง' ในวัฒนธรรมล้านนา : จากหลักฐานจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์

ศิลปากร. ปีที่ 52,ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 2552) : 42-51

ทัศน์ ทองทราย. 'วางดาบ ถ่ายกรรม ก่อเขา จารึก คลุมเครือ' ที่วัดราชคฤห์วรวิหาร

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 31,ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2552) : 94-103

ไมเคิล ไรท์. 'เมืองราด' 'ศรีรามเทพนคร' จารึกหลัก 2

ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 23,ฉบับที่ 4 (ก.พ. 2545) : 112-116

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

. ปีที่ ,ฉบับที่ :

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170