บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

ศานติ ภักดีคำ. "ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ศานติ ภักดีคำ

QR-code edit Share on Facebook

ศานติ ภักดีคำ. ""ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์" ศิลปวัฒนธรรม. 31, 11 (ก.ย. 2553) : 130-142.

หัวเรื่อง

ด่านพระจารึก (สระแก้ว).

ค้นได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170