บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

"ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ศานติ ภักดีคำ

QR-code edit Share on Facebook

ศานติ ภักดีคำ. ""ด่านพระจารึก" อยู่ที่ไหน เหตุใดต้อง "จารึก" จากจุด "ปักปันเขตแดน" สู่ "ด่าน" ไทยสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์" ศิลปวัฒนธรรม. 31, 11 (ก.ย. 2553) : 130-142.

หัวเรื่อง

ด่านพระจารึก (สระแก้ว).

ค้นได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร