จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒

จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๓

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๓

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๓ (หนุมานรบกับอากาศตะไล)

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๔๐ (ไพร่พลเมืองปางตาลพากันเมาครึกครื้น)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยตำรายาวิเศษสรรพคุณสำเร็จแก้สรรพโรคทั้งปวง แผ่นที่ ๒๙ ยาแก้หืด)

จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๑ (ยักษ์ปักหลั่นจับพลลิง)

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๑ (อุตตรชาดก)

จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๗ (มัตตาสมกะชาติฉันท์)

จารึกอักษรจีนหลังพระพิมพ์ซุ้มเสมาทิศยอดมหาอุณาโลม

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๘ (ยาแก้โรคฝีดาษ)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170