จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๗ ติตติรชาดก (ศาลารายหลังที่ ๒ ศาลาพงศาชำนาญกิจ)

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๓๐ (ภาพจีน)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๖ (เทวธรรมชาดก)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดแห่งลม จำพวกที่ ๑๐ สิตมัควาโย)

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๓๕ (หนุมานต่อสู้กับหมู่ยักษ์)

จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโลหิตทุจริตโทษ แผ่นที่ ๑ โลหิตระดูร้าง)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะหฤศโรค แผ่นที่ ๗ อุระปัศ)

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๔ (คาถาธรรมบท พราหมวรรคที่ ๒๖)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170