จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๘ อุทยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๘ อุทยชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา)

จารึกเรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๓ (พระอุบลวรรณา)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๖ ปรันตปชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา)

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๗ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค อชิตมาณวก ปุจฺฉา ปฐมา)

จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๓

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๖ กัญจนขัณฑชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์)

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๔๙ (พระอินทร์พร้อมทั้งหมู่เทวดาลงมาช่วยกันเนรมิตเมืองลงกาขึ้นใหม่)

จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๐ (กลบทกบเต้นกลางสระบัว)

จารึกเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคที่คอสองศาลาหลังใต้ แผ่นที่ ๑

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๔

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๗

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๓

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170