จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๓

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๔ (อัตถัสสทวารชาดก)

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๖๑ (พิเภกเกรงเดชเหล่าวานร)

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๒๒ (เขมชาดก)

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว)

จารึกอาธิไท้โพธิบาท แผ่นที่ ๓

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศใต้ (เมืองปะเหลียญ เมืองชรัด เมืองกำแพงเพ็ชร์ เมืองสะทัง เมืองพะโค เมืองระโนด)

จารึกวัดไตรภูมิ ๒

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะสันนิบาต จำพวกที่ ๓ สันนิบาตเจลียงอากาศ)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๒ (นิโครธชาดก)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170