จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๓ เวฬุกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๗ กัจจานิชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา)

จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๒

จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (ศาลารายที่ ๓)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๒ สีลวิมังสชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา)

จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๐ (แก้ลมทั่วสาระพางค์)

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๒

จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะธาตุอภิญญาณ จำพวกที่ ๔ วาโยธาตุ)

จารึกบ้านเมย

จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170