จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึกวัดศรีชุม

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 1

จารึกนครชุม

จารึกกฎหมายลักษณะโจร

สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร)

จารึกวัดพระยืน

จารึกเขาน้อย

จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ

จารึกคาถาหัวใจพระสูตร

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170