จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๐ (ชฎิลชาดก)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๐ (ชฎิลชาดก)

จารึกวัดดนลูง

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๒ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า รัตตธาตุ)

จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๕๙ (แก้เส้นทั่วสาระพางค์)

จารึกวัดโพธิ์หอม

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๒๐ พันธโมหชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด)

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖ สกุณชาดก (ศาลารายหลังที่ ๒ ศาลาพงศาชำนาญกิจ)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยสรรพคุณยา เครื่องเทศ และสมุนไพร แผ่นที่ ๘ แก่นสน ดอกคำ จันทน์ขาว เปราะหอมแดง เปราะหอมขาว ชะลูดแดง ชะลูดขาว สมี และตีนเป็ดน้ำ)

จารึกอนุสาวรีย์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ ๒

จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๒ (กลบทกะแตไต่ไม้)

จารึกพระสมณโคดม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170