จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส

จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๒)

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๐ (ภาพญี่ปุ่น)

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองไชยภูมิ์ เมืองภูเขียว)

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๔ (อัฐวรรคคาถา สารีปุตตสูตรที่ ๑๖ อัฏฐกวรรคที่ ๔)

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๙ (จ. ๒๙)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกล่อน จำพวกที่ ๒ กล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อมุตตฆาต)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะจักษุโรค แผ่นที่ ๑๐ ต้อเนื้อ)

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๔ (จ. ๑๖, จ. ๓๔)

จารึกที่ศาลเจ้าข้างองค์พระปฐมเจดีย์

จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา)

จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170