จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องญาณ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (สังขารุเปกขาญาณ)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกเรื่องญาณ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (สังขารุเปกขาญาณ)

จารึกที่ศาลเจ้าข้างองค์พระปฐมเจดีย์

จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๖๔ (พิเภกจับยามพบว่ายักษ์สุกรสารปลอมเป็นวานรมาสืบความลับ)

จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๒ วันจันทร์)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๖ กัญจนขัณฑชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์)

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๙ แผ่นที่ ๑

จารึกวัดพระยืน

จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๓๑ (เวศเทวีฉันท์)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยสรรพยาขี้ผึ้งน้ำมัน แผ่นที่ ๗ ยาน้ำมันฝีเปื่อยพัง ยาน้ำมันแก้ฝีในคอ ยาขี้ผึ้งเกลื่อนฝี ขี้ผึ้งกัด)

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๖ แผ่นที่ ๓

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170