จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึกวัดศรีชุม

จารึกวัดเขาสุมนกูฏ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 64

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 1

จารึกวัดบางสนุก

จารึกวัดสรศักดิ์

จารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลา

จารึกนครชุม

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

จารึกเนินสระบัว

จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก 2

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170