จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๓ (ภาพแขกปะถ่าน)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๓ (ภาพแขกปะถ่าน)

จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๘ (ยาแก้ไข้เจลียงไพร)

จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๓

จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๕ (กลบทตรีประดับ)

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๕ (พระอนุรุทธะ)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๙ (สกุณชาดก)

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๓

จารึกเรื่องธุดงค์ ๑๓ แผ่นที่ ๔ (สปทานจาริกังคธุดงค์)

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒๘-๒๙ (พระกุมารกัสสปะและพระมหาโกฏฐิตะ)

จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๘

จารึกวัดไชยเชษฐา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170