จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๙

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๙

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะเบญจกาฬสันนิบาต จำพวกที่ ๓ อภิสังคสันนิบาต)

จารึกถ้ำภูหมาไน

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๔๕ (พระรามทรงรถเทียมม้าเสด็จจากพลับพลาเพื่อออกรบ)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๕๔ จารึกแผ่นที่ ๔ ฆตบัณฑิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา)

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๔

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๘ (วัฏฏกชาดก)

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๘ (สีหชาดก)

จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง

จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑๓ หน้าต่างด้านใต้ (๑)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโรคเรื้อน แผ่นที่ ๗ เรื้อนวิลา)

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๔๙ (พระลักษณ์แผลงศรต้องมูลพลำ)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170