จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโลหิตทุจริตโทษ แผ่นที่ ๔ โลหิตเน่า)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโลหิตทุจริตโทษ แผ่นที่ ๔ โลหิตเน่า)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกระษัยโรค แผ่นที่ ๘ กระษัยปลาดุก)

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑

จารึกฐานอนุสาวรีย์พระยาฤทธานนท์พหลภักดีฯ

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๒

จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๔ (สาลินีฉันท์)

จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ แผ่นที่ ๓ (คีติชาติฉันท์)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๗ วานรินทชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์)

จารึกวัดสมเด็จ

จารึกวัดพระยืน

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔๔ (คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ ๒๐)

จารึกหน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170