จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒ (แก้เอวขดขัดขา)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒ (แก้เอวขดขัดขา)

จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๒๖ (แก้ตะโภกสลักเพช)

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๒ (ยาแก้โรคซางโจร)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยสรรพคุณยา เครื่องเทศ และสมุนไพร แผ่นที่ ๑๓ ผักชี ขมิ้นชัน ขมิ้นเครือ ดองดึง มหาหิงคุ์ การบูร ชะมด พิมเสน น้ำประสานทองจีน และน้ำประสานทองเทศ)

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (พระพุทธโกณฑัญญะ)

จารึกสมิงสิริมะโนราชา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170