จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3025 รายการ

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึกวัดศรีชุม

จารึกวัดเขาสุมนกูฏ

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 1

จารึกเขาน้อย

จารึกนครชุม

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 64

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด

จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง)

จารึกวัดบางสนุก

จารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลา

จารึกวัดสรศักดิ์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170