จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๖

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๖

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๔ (จันทกุมารชาฎก)

จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๗

จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ)

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๒

จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๑๑ คัทรภปัญหาชาดก (ศาลารายหลังที่ ๓ ศาลานวด)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๗๒ มิคโปตกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา)

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๘ แผ่นที่ ๓

จารึกบ้านหนองห้าง

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศใต้ (เมืองยะหริ่ง เมืองยะลา เมืองรามันห)

จารึกวัดบางสนุก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170