จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะอติสารวรรค แผ่นที่ ๒ ปฉัณณธาตุอติสาร)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะอติสารวรรค แผ่นที่ ๒ ปฉัณณธาตุอติสาร)

จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๑๑ (อุปชาติฉันท์)

จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๔๒ (ศิขิริณีฉันท์)

จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม (เหลี่ยมที่ ๙ เรื่อง พระเจ้ามหาติมยอมให้พระเศียรเป็นทาน)

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๓ (จ. ๓๗)

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔๒ (คาถาธรรมบท ธัมมัฏฐวรรคที่ ๑๙)

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒๕ (พระทัพมัลลปุตตะ)

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๑

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะจักษุโรค แผ่นที่ ๖ ต้อกระจกปรอท)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะหฤศโรค แผ่นที่ ๑๘ กาลสุกระ)

จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๒๗

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๒๑/๒๕๑๘

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170