จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ

จารึกวัดบ้านปาน

จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๒

จารึกวัดมหาโพธิ

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๔ (มาลุตชาดก)

จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๔ ตาราง ๖๒ ก้อน ช

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยตำรายาวิเศษสรรพคุณสำเร็จแก้สรรพโรคทั้งปวง แผ่นที่ ๑๔ ยาแก้ฝีมะเร็ง)

จารึกปราสาทเมืองแขก ๑

จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า)

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๑ (ยาแก้ลมหทัยวาตกำเริบ)

จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๗ (บทที่ ๑๘๓ - ๑๘๙)

จารึกบ้านพังพวย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170