จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3024 รายการ

จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์

จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์

จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองคุขัน เมืองรัตนบุรี)

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๙ (จ. ๒๙)

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๑

จารึกวัดมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

จารึกเขาปุษยคีรี

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๑

จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๔

จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ)

จารึกวัดหางน้ำหนองแขม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170