จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๒

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๒

จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๑ (กลบทสารถีชักรถ)

จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๒

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๓๐

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๖ (สุครีพให้มัดเบญจกายแล้วซักถามความจริง)

จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (มิตวินทุและเขาวินันตก)

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (พระพุทธนารทะปทุมุตตระ)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะวัณโรค แผ่นที่ ๓ ฝีมานทรวง)

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๐ (ยาแก้โรคดานพืด)

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๒ แผ่นที่ ๒

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสันทะ ๒

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170