จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี)

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ (พระพุทธเวสสภู)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๔๐ กากชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด)

จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง)

จารึกวัดช้างค้ำ ๑

จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๓

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๗ (ยาแก้โรคเลือดเน่า)

จารึกบนแผ่นอิฐพระธาตุพลูแช่ ๒

จารึกวัดมะกอก

จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๒ (บทที่ ๒๑๘ - ๒๒๔)

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๖ (สุครีพให้มัดเบญจกายแล้วซักถามความจริง)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170