จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (พระพุทธโกณฑัญญะ)

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (พระพุทธโกณฑัญญะ)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๓ กัณฑิกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๒ ศาลาพงศาชำนาญกิจ)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๙๑ ลิตตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๓ ศาลานวด)

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๑๙ สุลสาชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๒ ศาลาเมตตา)

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๔ (ยาแก้ไข้ออกดำแดง)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะโลหิตปรกติโทษ แผ่นที่ ๕ โลหิตเกิดแต่ข้อกระดูก)

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๔๓ (มูลพลำถือหอกสัตตโลหะขึ้นรถทรง)

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศใต้ (เมืองนครนายก)

จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๔๒ สิคาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด)

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๔ (ยาแก้โรคไข้สัมประชวร)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170