Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อินทขีล อินทขิล?

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17:40:27

Blog

จำนวน 30 รายการ

อินทขีล อินทขิล?

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17:40:27

จารึกตำรายา ณ ศาลาฤๅษี วัดบวรฯ ตอนที่ 2

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 11:58:42

จารึกตำรายา ณ ศาลาฤๅษี วัดบวรฯ ตอนที่ 1

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 11:24:32

อา กับ อาว เหมือนหรือต่างกัน ?

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 16:39:08

กิน “แกงยา” แก้ “กระษัย” ในจารึกตำรายาวัดโพธิ์

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 18:05:39

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ 8 : มหาอเวจีนรก

โพสต์ : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 17:46:31