ภาพแบบอักษร

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รูปแบบอักษรปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11 - 12

ไฟล์ pdf

ภาพแบบอักษร

จำนวน 13 รายการ

รูปแบบอักษรปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11 - 12

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:50:28

รูปแบบอักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 13-14

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:51:28

รูปแบบอักษรขอมโบราณ พุทธศตวรรษที่ 15 - 18

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:52:38

รูปแบบอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 17 - 18

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:53:25

รูปแบบอักษรกวิ พุทธศตวรรษที่ 18

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:54:23

รูปแบบอักษรไทยสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:55:10

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170