ภาพแบบอักษร

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รูปแบบอักษรกวิ พุทธศตวรรษที่ 18

รูปแบบอักษรกวิ พุทธศตวรรษที่ 18

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพสภาพแบบอักษรโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:54:23

รูปแบบพยัญชนะ รูปแบบอักษรกวิ พุทธศตวรรษที่ 18

รูปแบบสระ รูปแบบอักษรกวิ พุทธศตวรรษที่ 18