ภาพแบบอักษร

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รูปแบบอักษรขอมโบราณ พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๘

รูปแบบอักษรขอมโบราณ พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๘

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพสภาพแบบอักษรโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:52:38

รูปแบบพยัญชนะ รูปแบบอักษรขอมโบราณ พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๘

รูปแบบสระ รูปแบบอักษรขอมโบราณ พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๘

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170