ทำเนียบนามนักอ่านจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ทำเนียบนามนักอ่านจารึก

จำนวน 16 รายการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13:03:22

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

อาจารย์พิทูร มลิวัลย์

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13:01:17

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

อาจารย์ประสาร บุญประคอง

โพสต์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:36:33

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

อาจารย์จำปา เยื้องเจริญ

โพสต์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:34:45

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

อาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ

โพสต์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 16:43:54

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

อาจารย์ทองสืบ ศุภะมาร์ค

โพสต์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:03:33

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170