ทำเนียบนามนักอ่านจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ทำเนียบนามนักอ่านจารึก

จำนวน 16 รายการ

อาจารย์นัยนา โปร่งธุระ

โพสต์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 15:10:59

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

โพสต์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 15:34:30

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 15:12:16

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 15:11:17

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes)

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 15:10:21

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

อาจารย์คงเดช ประพัฒน์ทอง

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 15:08:50

ทีมงาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170