ภาพแบบอักษร

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รูปแบบอักษรพ่อขุนรามคำแหง พุทธศักราชที่ ๑๘๓๕

ไฟล์ pdf

ภาพแบบอักษร

จำนวน 32 รายการ

รูปแบบอักษรพ่อขุนรามคำแหง พุทธศักราชที่ ๑๘๓๕

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:56:16

รูปแบบอักษรขอมสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๒๐

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:57:01

รูปแบบอักษรธรรมล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๔

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:57:47

รูปแบบอักษรฝักขาม พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๔

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:59:31

รูปแบบอักษรไทยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๓

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16:00:21

รูปแบบอักษรไทยน้อย พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๔

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16:01:21

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170