ภาพแบบอักษร

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รูปแบบอักษรพ่อขุนรามคำแหง พุทธศักราชที่ 1835

ไฟล์ pdf

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:56:16


ภาพแบบอักษร

จำนวน 30 รายการ

รูปแบบอักษรพ่อขุนรามคำแหง พุทธศักราชที่ 1835

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:56:16

รูปแบบอักษรขอมสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 20

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:57:01

รูปแบบอักษรธรรมล้านนา พุทธศตวรรษที่ 20 - 24

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:57:47

รูปแบบอักษรฝักขาม พุทธศตวรรษที่ 20 - 24

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:59:31

รูปแบบอักษรไทยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20 - 23

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16:00:21

รูปแบบอักษรไทยน้อย พุทธศตวรรษที่ 21 - 24

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16:01:21