ภาพแบบอักษร

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รูปแบบอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 17 - 18

รูปแบบอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 17 - 18

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพสภาพแบบอักษรโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:53:25

รูปแบบพยัญชนะ รูปแบบอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 17 - 18

รูปแบบสระ รูปแบบอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 17 - 18