บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ)

QR-code edit Share on Facebook

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.

หัวเรื่อง

จารึก -- ไทย, ไทย -- ประวัติศาสตร์

ค้นได้ที่

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขเรียก

DS571.ห36 ล.1