บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

ไมเคิล ไรท์. 'เมืองราด' 'ศรีรามเทพนคร' จารึกหลัก 2

ไมเคิล ไรท์

QR-code edit Share on Facebook

ไมเคิล ไรท์. "'เมืองราด' 'ศรีรามเทพนคร' จารึกหลัก 2" ศิลปวัฒนธรรม. 23, 4 (ก.พ. 2545) : 112-116.

หัวเรื่อง

ศิลาจารึก -- ไทย -- สุโขทัย. หลวงพ่อศรีศรัทธาฯ เมืองราด.

ค้นได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170