บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

'จารึกวัดโพธิ์' กับเรื่องลึกที่ไม่ลับ

ป.บุนนาค

QR-code edit Share on Facebook

ป.บุนนาค. "'จารึกวัดโพธิ์' กับเรื่องลึกที่ไม่ลับ" สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์. 55, 40 (27 มิ.ย.-3 ก.ค. 2551) : 38.

หัวเรื่อง

ฤาษีดัดตน. จารึกวัดโพธิ์.

ค้นได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร