บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

'วางดาบ ถ่ายกรรม ก่อเขา จารึก คลุมเครือ' ที่วัดราชคฤห์วรวิหาร

ทัศน์ ทองทราย

QR-code edit Share on Facebook

ทัศน์ ทองทราย. "'วางดาบ ถ่ายกรรม ก่อเขา จารึก คลุมเครือ' ที่วัดราชคฤห์วรวิหาร" ศิลปวัฒนธรรม. 31, 2 (ธ.ค. 2552) : 94-103.

หัวเรื่อง

วัดราชคฤห์วรวิหาร (กรุงเทพฯ).

ค้นได้ที่

สำนักหอสมุดศิลปากร หอสมุดสาขา วังท่าพระ