บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

ไฟล์ pdf

. ปีที่ พิมพ์ครั้งที่ 2,ฉบับที่ :


บรรณานุกรมจารึก

จำนวน 924 รายการ

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 1

. ปีที่ พิมพ์ครั้งที่ 2,ฉบับที่ :

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 23 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 23 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

. ปีที่ ,ฉบับที่ :

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 24 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 24 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ)

. ปีที่ ,ฉบับที่ :

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร)

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร)

. ปีที่ ,ฉบับที่ :

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 12

อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 12

. ปีที่ ,ฉบับที่ :

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13

อรพินท์ คำสอน ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และศุภการ สิริไฟศาล (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13

. ปีที่ ,ฉบับที่ :

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170