บรรณานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
images

ชาญคณิต อาวรณ์. 'ช่าง' ในวัฒนธรรมล้านนา : จากหลักฐานจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์

ชาญคณิต อาวรณ์

QR-code edit Share on Facebook

ชาญคณิต อาวรณ์. "'ช่าง' ในวัฒนธรรมล้านนา : จากหลักฐานจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์" ศิลปากร. 52, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2552) : 42-51.

หัวเรื่อง

ช่างฝีมือ. ศิลปกรรมไทย -- ล้านนา.

ค้นได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ

มีบทสรุปเป็นภาษาอังกฤษ.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170