บทความ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

คำอ่าน-ปริวรรตจารึกตำรายาวัดราชคฤห์วรวิหาร

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 17:37:35


บทความ

จำนวน 74 รายการ

คำอ่าน-ปริวรรตจารึกตำรายาวัดราชคฤห์วรวิหาร

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 17:37:35

จารึกแผ่นทองตราประทับบ้านบางกล้วย จ. ระนอง : หลักฐานใหม่การค้าในคาบสมุทรมลายู

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:42:07

จารึกวัดห้วยห้าว จ. เลย หลักที่ ๒

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 13:17:10

ยังมี ‘จารึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยม’ : คติธรรมนิทานจากอิหร่านแดนไกล

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13:22:48

ตำรายา ฉบับหมอเห จงกลนี

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 16:49:01

สันนิบาตคำกลอน

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14:08:59

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170