กิจกรรมโครงการ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10:19:56

กิจกรรมโครงการ

จำนวน 19 รายการ

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10:19:56

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง อำเภอชุมแพ และอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 16:50:37

รายงานสรุป : การเดินทางไปเก็บข้อมูล สำรวจ และถ่ายภาพจารึกที่วัดบวรนิเวศวิหาร

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:22:22

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดกลางอ่างแก้ว จ.สมุทรสาคร และวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:53:09

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดราชคฤห์วรวิหาร (วัดมอญ) กรุงเทพมหานคร

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:16:09

รายงานสรุป : การเดินทางไปเก็บข้อมูล สำรวจ และถ่ายภาพจารึกที่จังหวัดเชียงราย

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:21:42

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170