กิจกรรมโครงการ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร และ อ.เมือง อ.รัตภูมิ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14:45:24

กิจกรรมโครงการ

จำนวน 21 รายการ

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพจารึก ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร และ อ.เมือง อ.รัตภูมิ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14:45:24

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11:27:15

รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10:19:56

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง อำเภอชุมแพ และอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 16:50:37

รายงานสรุป : การเดินทางไปเก็บข้อมูล สำรวจ และถ่ายภาพจารึกที่วัดบวรนิเวศวิหาร

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:22:22

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดกลางอ่างแก้ว จ.สมุทรสาคร และวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:53:09

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170