กิจกรรมโครงการ

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดกลางอ่างแก้ว จ.สมุทรสาคร และวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

ไฟล์ pdf

บทความโดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:53:09

กิจกรรมโครงการ

จำนวน 22 รายการ

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดกลางอ่างแก้ว จ.สมุทรสาคร และวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:53:09

รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดราชคฤห์วรวิหาร (วัดมอญ) กรุงเทพมหานคร

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:16:09

รายงานสรุป : การเดินทางไปเก็บข้อมูล สำรวจ และถ่ายภาพจารึกที่จังหวัดเชียงราย

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:21:42

รายงานสรุป : การเดินทางไปเก็บข้อมูล สำรวจ และถ่ายภาพจารึกที่จังหวัดเลย

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 09:33:02

รายงานสรุป : การเดินทางไปสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่ จ. สระแก้ว

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 14:26:36

รายงานสรุป : การเดินทางไปสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่ จ. แม่ฮ่องสอน และ จ. เชียงใหม่

โดย : ทีมงาน | โพสต์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 14:17:44

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170