จารึกบ้านซับบาก

จารึก

จารึกบ้านซับบาก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 21:49:58 )

ชื่อจารึก

จารึกบ้านซับบาก

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบ้านโคกสะแกราช, นม.39, เลขทะเบียนโบราณวัตถุที่ 298/2531, คลัง ช.0211/6

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1609

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 48 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 36 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 12 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 26.5 ซม. หนา 8 ซม. สูง 51 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. 39”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2538) กำหนดเป็น “จารึกบ้านโคกสะแกราช”

ปีที่พบจารึก

เมษายน พ.ศ. 2531

สถานที่พบ

หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

นางสาวโสภิตสุดา ใหม่วัน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (สำรวจข้อมูล 20 มกราคม 2563 )

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2538), 109-122.

ประวัติ

ฝ่ายบริการหนังตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ ได้รับสำเนาจารึกหลักนี้ จากนายสามารถ ทรัพย์เย็น หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เมื่อปลายเดือนเมษายน 2531 มีบันทึกคู่กับสำเนาจารึกความว่า “จารึกหลักนี้พบที่บ้านโคกสะแกราช หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดกว้าง 26.5 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร สูง 51 เซนติเมตร ชนิดหินทรายละเอียด สีเขียว สภาพสมบูรณ์มาก เจ้าของคือ นางสาวโสภิตสุดา ใหม่วัน จะน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ในวันพิธีเปิดอุทยานฯ ฉะนั้น จึงขอทราบเค้าโครงเรื่องสังเขปของจารึก ก่อนวันที่ 28 เมษายน นี้”

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นการกล่าวแสดงความคารวะต่อพระพุทธเจ้า และบรรดาศาสดาจารย์ทั้งหลาย ทั้งในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดู

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 13 ระบุศักราช 988 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1609

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์, “จารึกบ้านโคกสะแกราช,” ศิลปากร 36, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2538), 109-122.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-04, ไฟล์; NM_016)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170