จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3027 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >

2. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

3. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >

4. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >

5. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >

6. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >

7. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >

8. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >

9. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >

10. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >

11. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >

12. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >

13. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >

14. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >

15. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >

16. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >

17. จารึกขลุง อ่านต่อ >

18. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >

19. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

20. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >

21. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >

22. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >

23. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >

24. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >

25. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >

26. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >

27. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >

28. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >

29. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >

30. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >