จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3027 รายการ

31. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >

32. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >

33. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >

34. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >

35. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >

36. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >

37. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >

38. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >

39. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >

40. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >

41. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >

42. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >

43. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >

44. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >

45. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >

46. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >

47. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านต่อ >

48. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >

49. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >

50. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >

51. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

52. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

53. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

54. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

55. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >

56. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >

57. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >

58. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >

59. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >

60. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >