จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

31. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกคำสาปแช่ง อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกจุลคิรี อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170