จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3023 รายการ

31. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >
32. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >
33. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >
34. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >
35. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >
36. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >
37. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >
38. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >
39. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >
40. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >
41. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >
42. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >
43. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >
44. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
45. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
46. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
47. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านต่อ >
48. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >
49. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >
50. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
51. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
52. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
53. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
54. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
55. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
56. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
57. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >
58. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >
59. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >
60. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170