จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3022 รายการ

61. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑๑ อ่านต่อ >
62. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
63. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
64. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
65. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
66. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
67. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
68. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
69. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
70. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
71. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >
72. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >
73. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
74. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
75. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
76. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >
77. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
78. จารึกซับจำปา ๑ อ่านต่อ >
79. จารึกซับจำปา ๒ อ่านต่อ >
80. จารึกซับจำปา ๓ อ่านต่อ >
81. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
82. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >
83. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >
84. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >
85. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
86. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
87. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
88. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านต่อ >
89. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
90. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170