จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3025 รายการ

61. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ 11 อ่านต่อ >

62. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

63. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

64. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

65. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

66. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

67. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >

68. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >

69. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >

70. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >

71. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >

72. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >

73. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

74. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

75. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >

76. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >

77. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >

78. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >

79. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >

80. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >

81. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >

82. จารึกซับจำปา 5 อ่านต่อ >

83. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >

84. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >

85. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >

86. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >

87. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >

88. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านต่อ >

89. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >

90. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170