จารึกฐานพระพุทธรูป

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูป

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564 21:56:53 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูป

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

กส. 5, 188/2517

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 13-14

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

กว้าง 10 ซม. ยาว 20 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กส. 5”
2) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูป”
3) เลขทะเบียนโบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  188/2517

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2523

สถานที่พบ

วัดโคกกัมภ์ บ้านโนนมะค่า ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้พบ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สำรวจข้อมูลเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 276-279.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้สำรวจพบจารึกหลักนี้ จึงได้ส่งสำเนาจารึกมายังหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งไม่มีรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการสร้างสิ่งของอันใดอันหนึ่งเป็นกุศลทาน มีอานิสงส์ยังให้เกิดความสุขในโลกสวรรค์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รูปแบบของตัวอักษรเป็นอักษรหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกฐานพระพุทธรูป,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 276-279.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170