จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 149 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านต่อ >

2. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >

3. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >

4. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >

5. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >

6. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >

7. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >

8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >

9. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >

10. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านต่อ >

11. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านต่อ >

12. จารึกดอนเมืองเตย อ่านต่อ >

13. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >

14. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >

15. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >

16. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านต่อ >

17. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >

18. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 1 อ่านต่อ >

19. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 2 อ่านต่อ >

20. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 3 อ่านต่อ >

21. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 4 อ่านต่อ >

22. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านต่อ >

23. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า 2 คน กำลังตีคลี) อ่านต่อ >

24. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านต่อ >

25. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 1612/36 อ่านต่อ >

26. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 2995/38 อ่านต่อ >

27. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 215/2502 อ่านต่อ >

28. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1694/2518 อ่านต่อ >

29. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 อ่านต่อ >

30. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 2032/2518 อ่านต่อ >