จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 149 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านต่อ >
2. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
3. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >
4. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
5. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >
6. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านต่อ >
11. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านต่อ >
12. จารึกดอนเมืองเตย อ่านต่อ >
13. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >
14. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >
15. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >
16. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านต่อ >
17. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
18. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 1 อ่านต่อ >
19. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 2 อ่านต่อ >
20. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 3 อ่านต่อ >
21. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 4 อ่านต่อ >
22. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านต่อ >
23. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า 2 คน กำลังตีคลี) อ่านต่อ >
24. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านต่อ >
25. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 1612/36 อ่านต่อ >
26. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 2995/38 อ่านต่อ >
27. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 215/2502 อ่านต่อ >
28. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1694/2518 อ่านต่อ >
29. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 อ่านต่อ >
30. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 2032/2518 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170