จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 149 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกซับจำปา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกดอนเมืองเตย อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกด่านประคำ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๔ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า ๒ คน กำลังตีคลี) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๑๖๑๒/๓๖ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๕/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๑๕/๒๕๐๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๖๙๔/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๒๑/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๐๓๒/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170