จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพวกแต้ม

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพวกแต้ม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพวกแต้ม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๓๑ วัดพวกแต้ม

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๗๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปไสยาสน์

ขนาดวัตถุ

ยาว ๒๐๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๓๓"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๒๓๑ วัดพวกแต้ม"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพวกแต้ม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ด้านหน้าเจดีย์ภายในวัดพวกแต้ม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๘๗-๑๘๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอภัยสารทนพีสีบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิเชียรปัญญา พระขัตติยะ เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม ขุนบริบาลและผู้มีศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น ตอนท้ายระบุนามช่างที่ทำการหล่อ รวมถึงนามผู้สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปคือ นางบัวชำ

ผู้สร้าง

พระอภัยสารทนพีสีบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิเชียรปัญญา พระขัตติยะ เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม ขุนบริบาลและผู้มีศรัทธาทั้งหลาย

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๙๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐครองเมืองเชียงใหม่ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
ฮันส์ เพนธ์, "๒๓๑ วัดพวกแต้ม," ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๘๗-๑๘๘.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170