จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2538 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกการสร้างฉัตร อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกคำสาปแช่ง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกจุลคิรี อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170