จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2537 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
3. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
4. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
5. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
6. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >
7. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >
8. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >
9. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
10. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >
11. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
12. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
13. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
14. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
15. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
16. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
17. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
18. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >
21. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >
22. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >
23. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >
24. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >
25. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >
26. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
27. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
28. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
29. จารึกคำโคลง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อ่านต่อ >
30. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170