จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2538 รายการ

1. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกป้านางคำเยีย อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดสรศักดิ์ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกพระปิฎก อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170