จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช

จารึก

จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๑๓ จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๑-๒๑๘๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๘๑-๒๑๘๐

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ ชำรุด (อักษรลบเลือน อ่านไม่ได้)

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๖ ซม. สูง ๖๙.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๑๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๑๓ จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๑-๒๑๘๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๙.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้เป็นธรรมิกราชา ข้อความนอกจากนั้นชำรุดมาก ไม่สามารถจับใจความได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๐ ระบุ จ.ศ. ๙ _ _ กองหอสมุดแห่งชาติจึงกำหนดให้เป็น พ.ศ. ๒๐๘๑-๒๑๘๐ (จ.ศ. ๙๐๐-๙๙๙ บวกด้วย ๑๑๘๑ เป็น ๒๐๘๑-๒๑๘๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๑๓ จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๑-๒๑๘๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่   (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๙.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170