จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 244 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
2. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
3. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
4. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
5. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
6. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
7. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
8. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
9. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >
10. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >
11. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >
12. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
13. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
14. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
15. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >
16. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
17. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 1 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ 26 อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170