จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 243 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกคำสาปแช่ง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกจุลคิรี อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ ๒๖ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170