จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 243 รายการ

1. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนแผ่นอิฐ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนแผ่นอิฐพุทธสร อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดพูขีง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดศรีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดเกตการาม อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าเป้า อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170