จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 244 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >

2. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >

3. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >

4. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >

5. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >

6. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >

7. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >

8. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >

9. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >

10. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >

11. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >

12. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

13. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

14. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >

15. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >

16. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >

17. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >

18. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >

19. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >

20. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >

21. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >

22. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >

23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 1 อ่านต่อ >

24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านต่อ >

25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านต่อ >

26. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านต่อ >

27. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >

28. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >

29. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ 26 อ่านต่อ >

30. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170