จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น

จารึก

จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564 12:39:43 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 47, พย. 47 จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น พ.ศ. 2014, พย. 47 จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่นเมืองพยาว

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2014

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 18 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 36.5 ซม. สูง 103.5 ซม. หนา 8 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 47”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 47 จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น พ.ศ. 2014”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 47 จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่นเมืองพยาว”

ปีที่พบจารึก

ประมาณปี พ.ศ. 2528

สถานที่พบ

บริเวณโรงเรียนบุญสิทธิ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 6 นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดศรีโคมคำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 189.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 64-67.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่สายงานจารึกฯ งานบริการหนังสือภาษาโบราณ (นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์) กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ ทำสำเนาจารึก ทำทะเบียนประวัติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529

เนื้อหาโดยสังเขป

ครั้นเมื่อเจ้าหมื่นเลี้ยงได้เป็นเจ้าสี่หมื่นปกครองเมืองพะเยา พระองค์ทรงสร้างพระพุทธรูป อุทิศที่ดินและข้าพระจำนวนมากให้แก่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของวัดสุวรรณมหาพิหาร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 3 และ 11 ระบุข้อความบอกปีที่สร้างคือ “ปีรวงเหม้า” คือ จ.ศ 833 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2014 อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) แต่ฮันส์ เพนธ์ ได้ประมวลไว้ว่า “ปีรวงเหม้า” ในบรรทัดที่ 11 ของศิลาจารึกหลักนี้ ตรงกับปีรวงเหม้า พ.ศ. 1954 ในศิลาจารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย (ลพ. 9) ซึ่งหากจารึกหลักนี้ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1954 ก็จะตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกน (พ.ศ. 1944-1984)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 47 จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น พ.ศ. 2014,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 189.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 47 จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่นเมืองพยาว,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 64-67.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 47.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170