จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1

จารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 23:22:42 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. 52 จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1 พุทธศตวรรษที่ 22-23

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 22-23

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินเผาสีแดง

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง 31 ซม. ยาว 22 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. 52”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลพ. 52 จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1 พุทธศตวรรษที่ 22-23”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

กู่ช้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 382.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาในจารึกระบุนาม “เจ้าพุดพัดเทวากร” ผู้สร้างหรืออุทิศแผ่นหินแผ่นนี้

ผู้สร้าง

เจ้าพุดพัดเทวากร

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุตามรูปแบบอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ 22-23

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2556, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2551), (58)-(59).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลพ. 52 จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1 พุทธศตวรรษที่ 22-23,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 382.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170