จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย)

จารึก

จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2557 13:22:15 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๒.๑.๑ วัดพวกชอด พ.ศ. ๒๐๓๔, ชม. ๙ จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) (พ.ศ. ๒๐๓๔)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๙ ซม. สูง ๘๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๙”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ กำหนดเป็น “๑.๒.๑.๑ วัดพวกชอด พ.ศ. ๒๐๓๔”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๙ จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) (พ.ศ. ๒๐๓๔)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๖๕-๗๕.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๕.

ประวัติ

ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ สันนิษฐานว่า “วัดพวกชอด” นี้เป็นวัดเดียวกับวัดร้าง ในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบศิลาจารึกหลักนี้ (พ.ศ. ๒๔๘๖) เบื้องต้นได้นำไปไว้ที่วัดเกตุการาม ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ย้ายไปไว้ที่ พุทธสถาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. ๒๐๓๔ พระมหาเทวีทรงสร้างวัดพวกชอด บนที่ดินและหมู่บ้านซึ่งพระโอรสได้ทรงอุทิศไว้ พระนางได้มอบหมายให้ลุงของพระเจ้าแผ่นดินร่วมกับข้าราชการในนครเชียงรายสร้างจารึกหลักนี้ขึ้น

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุโดยคำนวณจากข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ปีรวงไค้ เดินยี่ ออกค่ำหนึ่ง วันพุธ ไทยวันกาบสี” ตรงกับวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๐๓๔ อันเป็นสมัยที่พญายอดเชียงราย ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๙ จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) (พ.ศ. ๒๐๓๔),” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๕.
๓) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๒.๑.๑ วัดพวกชอด พ.ศ. ๒๐๓๔,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๖๕-๗๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170