จารึกเจ้าเมืองเชริง

จารึก

จารึกเจ้าเมืองเชริง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเมืองเชริง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 15 จารึกเจ้าเมืองเชริง พ.ศ. 2079, พย. 15 จารึกเจ้าเมืองเชริงฯ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2079

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 13 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 7 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 6 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 30 ซม. สูง 29 ซม. หนา 3 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 15”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 15 จารึกเจ้าเมืองเชริง พ.ศ. 2079”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 15 จารึกเจ้าเมืองเชริงฯ”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2503

สถานที่พบ

ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระโสภณธรรมมุนี (ปัจจุบัน พระธรรมวิมลโมลี)

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 137-138.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 359-363.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ คือ นายประสาร บุญประคอง และนายเทิม มีเต็ม ได้รับอนุมัติให้เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ ทำสำเนา ประวัติ เมื่อเดือนเมษายน 2513 เดิมศิลาจารึกนี้ขึ้นอยู่ในบัญชีจารึกจังหวัดเชียงราย ลำดับเลขที่ ชร. 20 (ชร. / พ. 10) ครั้นทางราชการได้ยกฐานะอำเภอพะเยาขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา จึงได้ตัดโอนศิลาจารึกนี้มาขึ้นอยู่ในบัญชีจารึก จังหวัดพะเยา ลำดับเลขที่ พย. 15

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2079 เจ้าเมิงเชริง นางเมิง และมหาสามีเจ้า ได้อัญเชิญพระภิกษุสงฆ์และชักชวนชาวเมืองทั้งหลายให้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 898 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2079 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองเกษเกล้า (พ.ศ. 2068-2081) (สมัยครองราชย์ครั้งที่ 1)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 15 จารึกเจ้าเมืองเชริง พ.ศ. 2079,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 137-138.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 15 จารึกเจ้าเมืองเชริงฯ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 359-363.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1501_c และ PY_1502_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170