จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว

จารึก

จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2557 10:19:20 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 19:29:16 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๕ จารึกกานโถมเวียงกุมกาม, ๑.๒.๑.๑ วัดหลวง พ.ศ. ๒๑๐๓, ชม. ๕ จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว (พ.ศ. ๒๑๐๒)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๐๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๕ ซม. สูง ๑๔๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๕ จารึกกานโถมเวียงกุมกาม”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ กำหนดเป็น “๑.๒.๑.๑ วัดหลวง พ.ศ. ๒๑๐๓”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๕ จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว (พ.ศ. ๒๑๐๒)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดช้างค้ำเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๒๗-๑๔๙.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๙-๒๒.

ประวัติ

ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ ระบุไว้ว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ จารึกหลักนี้อยู่ที่วัดกองทราย ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ และในปี ๒๔๙๕ เจ้าอาวาสวัดกองทราย ได้มอบให้พุทธสถานเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าทางพุทธสถานเชียงใหม่ ได้มอบจารึกหลักนี้ให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พร้อมกับวัตถุชิ้นอื่นๆ หลายชิ้น และได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ พ.ศ. ๒๕๔๓ และพิมพ์ครั้งต่อมาในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๒ เจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้วและเจ้าพวกดาบเรือนลอนพญาได้ไหว้พระเป็นเจ้า ณ โรงคำ บ้านหลอง กราบทูลเรื่องการถวายทานของชาวบ้านบ้านออกแพ และมีการให้ประดิษฐานแผ่นศิลาจารึกรายนามผู้บริจาคและสักขีพยาน หากผู้ใดมายักยอกลักเสียซึ่งของบริจาคเหล่านี้ขอให้ตกนรกอเวจี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนาคำนวณศักราชจากข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ ที่ระบุว่า “ปีกัดเม็ด เดือน ๕ ออก ๓ ฅำ เมงวัน ๒ ไทกัดไส้” ได้ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๙๘๘ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๑๐๑-๒๑๐๗)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๕ จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว พ.ศ. ๒๑๐๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๙-๒๒.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๒.๑.๑ วัดหลวง พ.ศ. ๒๑๐๓,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๒๗-๑๔๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170