จารึกเจ้าพันมหาดฯ

จารึก

จารึกเจ้าพันมหาดฯ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564 13:16:54 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าพันมหาดฯ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 49, พย. 49 จารึกเจ้าพันมหาดฯ พ.ศ. 2053, พย. 49 จารึกเจ้าพันมหาดฯ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2053

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 5 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 4 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 5 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 37 ซม. สูง 26 ซม. หนา 7 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 49”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 49 จารึกเจ้าพันมหาดฯ พ.ศ. 2053”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 49 จารึกเจ้าพันมหาดฯ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดประตูโขง ตำบลท่าวังทอง (ข้อมูลเดิมว่า ตำบลวังทอง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำวรวิหาร

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 192-193.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 279-283.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่สายงานจารึก งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เดินทางขึ้นไปทำสำเนาจารึกและประวัติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2529

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2053 เจ้าพันมหาดรับคำสั่งจากเจ้าเมือง ให้มาฝังศิลาจารึกหลักนี้ เพื่อประกาศรายชื่อข้าพระที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติดูแลวัดและพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 872 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2053 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 49 จารึกเจ้าพันมหาดฯ พ.ศ. 2053,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 192-193.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 49 จารึกเจ้าพันมหาดฯ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 279-283.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 49 side 1.copy 1 และ PY 49 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170