จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓

จารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2556 10:54:28 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. ๕๔ จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๒-๒๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินเผาสีอิฐ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๙ ซม. ยาว ๑๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๕๔”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลพ. ๕๔ จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

กู่ช้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๘๔.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาในจารึกระบุนาม “เจ้าพุดพัดเทวากร” ผู้สร้างหรืออุทิศแผ่นหินแผ่นนี้

ผู้สร้าง

เจ้าพุดพัดเทวากร

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุตามรูปแบบอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๖, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๕๘)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลพ. ๕๔ จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๘๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170