จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓

จารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 11:00:05

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. ๕๔ จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๒-๒๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ทางภาคเหนือและอีสานใช้พยัญชนะตัวเดียว ๒ ชุด ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น ๒ ครั้ง เช่น เข้าของ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170