จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง พ.ศ. ๒๐๓๓, พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นฯ ให้จารสีมาใหม่

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๘ ซม. สูง ๓๑ ซม. หนา ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๔๖”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง พ.ศ. ๒๐๓๓”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นฯ ให้จารสีมาใหม่”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดดงแล (วัดร้าง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๖ นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดศรีโคมคำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๘๗-๑๘๘ .
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๑๖-๑๒๑.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่สายงานจารึกฯ งานบริการหนังสือภาษาโบราณ (นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์) กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ ทำสำเนาจารึก ทำทะเบียนประวัติ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๓ เจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยงได้ขึ้นปกครองเมืองพะเยา เห็นเสมาเก่าหักมานาน จึงให้เอาออก แล้วทำเสมาอันใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น

ผู้สร้าง

เจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยงพระเป็นเจ้า

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๓ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง พ.ศ. ๒๐๓๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๘๗-๑๘๘.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นฯ ให้จารสีมาใหม่,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๑๖-๑๒๑.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170