จารึกชาวอ้ายดาบเรือน

จารึก

จารึกชาวอ้ายดาบเรือน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกชาวอ้ายดาบเรือน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๕๖/๓๐, ชร. ๓๖ จารึกชาวอ้ายดาบเรือน พ.ศ. ๒๐๖๗, ๑.๔.๑.๑ เวียงชัย พ.ศ. ๒๐๖๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๖๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหิน สีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๔ ซม. สูง ๓๐ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๓๖”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย กำหนดเป็น “๑๕๖/๓๐”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๓๖ จารึกชาวอ้ายดาบเรือน พ.ศ. ๒๐๖๗”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ เวียงชัย พ.ศ. ๒๐๖๘”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๐

สถานที่พบ

บริเวณเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๔.
๒) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๐๕-๑๑๓.

ประวัติ

ช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๑๒ ศิลาจารึกหลักนี้ถูกนำไปไว้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จน พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงถูกนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๖๗ (ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ ว่าเป็น พ.ศ. ๒๐๖๘) กษัตริย์เชียงใหม่มีพระราชโองการแต่งตั้งให้ เจ้าพวกดาบเรือน เป็นเจ้าพันธสังฆการีเชียงราย มีอำนาจผูกพัทธสีมาในวัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๘๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๖๗ อันเป็นปลายรัชสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๓๖ จารึกชาวอ้ายดาบเรือน พ.ศ. ๒๐๖๗,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๔๔.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๔.๑.๑ เวียงชัย พ.ศ. ๒๐๖๘,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๑๐๕-๑๑๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_3600_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170