จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง

จารึก

จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 16:50:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 62 จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง, 1.2.1.1 บ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. 2039, ชม. 62 จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. 2038

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2038

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 8 บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 43.5 ซม. สูง 50 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 62 จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง”
2) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 กำหนดเป็น “1.2.1.1 บ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. 2039”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 62 จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. 2038”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บ้านหนองน้ำถุ้ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 8 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 15-24.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 142-143.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุปี พ.ศ. 2038 และพระนามของพระเจ้าแผ่นดิน คือ ศรีธรรมมหาบรมราชาจักรวรรดิธรรมิกราชาธิราชกับพระมหาราชเทวี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 858 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2038 อันเป็นระหว่างสมัยที่พญายอดเชียงราย (พ.ศ. 2030-2038)-พญาแก้ว (พ.ศ. 2038-2068) ปกครองเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2558, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 62 จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. 2038,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 142-143.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170