จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง

จารึก

จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 16:50:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๖๒ จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง, ๑.๒.๑.๑ บ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. ๒๐๓๙, ชม. ๖๒ จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. ๒๐๓๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๓.๕ ซม. สูง ๕๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๖๒ จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ กำหนดเป็น “๑.๒.๑.๑ บ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. ๒๐๓๙”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๖๒ จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. ๒๐๓๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บ้านหนองน้ำถุ้ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๑๕-๒๔.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๔๒-๑๔๓.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุปี พ.ศ. ๒๐๓๘ และพระนามของพระเจ้าแผ่นดิน คือ ศรีธรรมมหาบรมราชาจักรวรรดิธรรมิกราชาธิราชกับพระมหาราชเทวี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๘ อันเป็นระหว่างสมัยที่พญายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)-พญาแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘) ปกครองเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๖๒ จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง พ.ศ. ๒๐๓๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๔๒-๑๔๓.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170